ENG
 

Zakonodaja

print

Na teh straneh so objavljeni interni pravni akti univerze (statut, pravilniki, merila, ...), poslovniki različnih univerzitetnih teles (upravni odbor, senat, komisije senata) ter seznam zakonov, ki se nanašajo na visoko šolstvo.

Na tej strani se vodi tudi evidenca dokumentov, ki so temeljnega pomena za delovanje univerze (elaborati, programi, poročila idr.). 

 

Resolucije

 

Zakoni

 

Uredbe in pravilniki

 

Odlok o ustanovitvi

 

Kolektivne pogodbe