ENG
 

Univerzitetni centri

print

Univerza na Primorskem šteje 6 univerzitetnih centrov, ki so organizirani za podporo dejavnostim skupnega pomena za vse članice z namenom zagotavljanja razvoja znanosti in strokovnosti. 

V okviru Rektorata UP so s sklepom Senata UP ustanovljeni naslednji univerzitetni centri:

 

 

Senat UP je na 6. redni seji dne 23. 3. 2016 sprejel sklepe o ustanovitvi  treh univerzitetnih centrov, in sicer: