ENG
 
print

Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem (UP UK)

Poslanstvo članice UP UK

Knjižnica zbira, ureja, hrani in strokovno obdeluje tiskane in elektronske vire, podpira študijski in znanstvenoraziskovalni proces univerze, zagotavlja najboljši možni dostop do njih, skrbi za njihovo zaščito in varovanje ter za njihovo ohranjanje za prihodnost. Z izdelavo tekoče bibliografije skrbi za promocijo slovenske znanstvene dediščine. 

Uporabnikom omogoča dostop do informacij iz lastne zbirke in zbirk drugih knjižnic in ostalih ponudnikov informacij. Digitalne tehnologije in svetovni splet ji omogočajo nove poti do uporabnikov, izboljšanje in povečanje obsega storitev in prinašajo novosti v njeno delovanje.

Vizija članice UP UK

Želimo omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne intelektualne in znanstvene literature. Knjižnična zbirka Univerze na Primorskem in drugi informacijski viri morajo postati vsakomur dostopni na njegovi virtualni knjižni polici s pomočjo elektronskega dostopa. 

Vzdrževali in ohranjali bomo svojo knjižnično zbirko. Pri tem bomo sodelovali z drugimi knjižnicami in sorodnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni. Uporabnikom bomo zagotavljali dostop do globalne baze znanja in jih vodili pri njeni uporabi. Tesno bomo sodelovali s svojimi uporabniki in širšim okoljem ter razvijali storitve, ki bodo zadovoljevale njihove potrebe.

Cilji članice UP UK

Cilji UP UK so:

  • izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke;
  • izobraževanje uporabnikov in spodbujanje informacijske pismenosti in strokovne ter osebne rasti uporabnikov in zaposlenih;
  • zagotavljanje enostavnega dostopa knjižnice, knjižničnih storitev in informacijskih virov;
  • uporaba inovativne tehnologije za doseganje produktivnosti in učinkovitosti;
  • spodbujanje komunikacije in sodelovanja s knjižnicami drugih članic (fakultet) in drugimi izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem;
  • spodbujanje ustvarjalne misli in dinamične organizacije, ki se odziva na spremembe ciljev in potreb univerze in okolja;
  • nenehno izboljšanje učinkovitosti knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti delovanja knjižnice;
  • status in vloga knjižnice v knjižničnem informacijskem sistemu in mednarodnem prostoru.

 

Vršilec dolžnosti direktorja UP UK je izr. prof. dr. Jonatan Vinkler.