ENG
 
print

Ime: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITÀ DEL LITORALE

Ustanovljena leta 2003.

Sedež: Titov trg 4, 6000 Koper
Tel. št. tajništva UP: +386 5 61 17 553
Faks: +386 5 61 17 530
Davčna številka: 71633065
Id. št. zavezanca za DDV: SI 71633065
Matična številka: 1810014000
Številka reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Kopru: 066/10648800
Podračun pri UJP: 01100 - 6000001866
Zavezanec za DDV: DA
E-naslov: info@upr.si

 

Število študentov v študijskem letu 2018/2019:

  • dodiplomski študenti: 3612
  • podiplomski študenti: 1195 (2. stopnja), 118 (3. stopnja)
  • skupaj: 4925

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018:

653

Število članic UP:

  • 6 fakultet
  • raziskovalni inštitut
  • Študentski domovi
  • Univerzitetna knjižnica
  • 2 pridruženi članici