ENG
 

Poslanstvo in vrednote

print

 

Poslanstvo

Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja.

Naloga Univerze na Primorskem je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja.

 

Vrednote

Pri izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na Univerzi na Primorskem izhajamo iz naslednjih temeljnih vrednot:

  • kakovost: doseganje odličnosti, tj. visokih in mednarodno primerljivih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja univerze,
  • avtonomija: univerza je neodvisna in avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije,
  • svoboda: upoštevanje akademske in ustvarjalne svobode ter razvijanje civilizacijskih pridobitev humanizma,
  • pripadnost: delavci in študenti univerze sooblikujejo zavest o skupnih ciljih in vlogi ter pomenu dela, ki ga opravljajo, in
  • odprtost: pri svojem delu je univerza odprta v domači in mednarodni akademski in širši družbeni prostor.