ENG
 

Tutorstvo

print

Na podlagi 38. člena Statuta Univerze na Primorskem je Senat Univerze na Primorskem sprejel Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem (priloga pravilnika so naslednji obrazci: poročilo tutorja študenta, poročila tutorja učitelja, ter vzorec certifikata za koordinatorja tutorjev na članici in na univerzi. S pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Univerzi na Primorskem. Namen tutorskega sistema na UP je ustvariti pogoje za:

  • organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
  • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in UP kot celoto;
  • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi
  • potrebami;
  • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

 

Tutorji na članicah UP: več informacij o tutorstvu na posamezni članici je dostopnih na spletni strani članice (UP FHŠUP FM; UP FAMNITUP PEFUP FTŠ TuristicaUP FVZ).   

Na ravni UP deluje Komisija za tutorstvo UP (KT UP). Njene najpomembnejše naloge soorganiziranje usposabljanj in izobraževanj tutorjev; priprava letnega poročila o tutorski dejavnosti na UP ter priprava strategije razvoja tutorstva na UP. KT UP daje Senatu UP predloge in pobude v zvezi z ureditvijo in delovanjem tutorskega sistema na UP. Poimenski seznam članov komisije je objavljen na spletni strani UP.

 

UVODNO USPOSABLJANJE ZA TUTORJE je organizirano vsako leto, praviloma ob začetku študijskega leta.

Usposabljanje za tutorje za študijsko leto 2015/2016 (30. 9. 2015):

vabilo in gradiva: Kaj tutorstvo jeTutorstvo za študente s posebnimi potrebamiTutorstvo za tuje študente;Tutor sem - kaj pa zdajPredstavitev univerzitetnega kariernega centraPredstavitev UIP - podporno podjetniško okoljePredstavitev PINA.

 - Usposabljanje za tutorje za študijsko leto 2014/2015 (30. 9. 2014):

vabilo in gradiva: Kaj tutorstvo jeTutorstvo na UPTutorstvo za študente s posebnimi potrebamiTutorstvo za tuje študentePredstavitev dejavnosti univerzitetnega kariernega centra ter ponudba vseživljenjskega učenja na UP.

- Usposabljanje za tutorje za študijsko leto 2013/2014 (30. 9. 2013):

vabilo in gradiva (Kaj tutorstvo jeTutorstvo na UPMobilnost na UP)

 

DRUGA USPOSABLJANJA

- Usposabljanje za tutorje za tuje študente - biti v pomoč tujim študentom (9. 12. 2015)

Vabilo in gradiva (Tutorstvo za tuje študente na UPPrihod tujih študentov na UP v okviru programov mobilnosti; Postopki urejanja dokumentov za bivanje tujih študentov v RS; Pomoč tujim študentom pri vključevanju v študij na UP)

- Premikamo meje - biti v pomoč študentom s posebnim potrebami (14. 5. 2015)

Vabilo in gradiva (Postopki usmerjanja otrok/študentov s posebnimi potrebami,  Načini prilagajanja študijskega procesa za študente s posebnimi potrebami - predstavitev primerov dobre prakse dr. Vanja Kiswardaymag. Janez Drobničdr. Aksinija Kermauner)

- Usposabljanje za tutorje za tuje študente - Biti v pomoč tujim študentom (27. 2. 2014)

Vabilo in gradiva (Tutorstvo za tuje študente na UPPredstavitev projekta IERESTPrihod tujih študentov na UP v okviru programov mobilnostiPostopki urejanja dokumentov za bivanje tujih študentov v Sloveniji).

- Usposabljanje za delo s študenti s posebnim potrebami (26. 11. 2013)

Vabilo in gradiva (Biti študent s posebnimi potrebami na UP; Načini prilagajanja študijskega procesa za študente s posebnimi potrebami za uspešen vstop na trg dela - dr. Vanja Kiswardaymag. Janez Drobnič)

 

Več informacij:
mag. Alenka Andrejašič, Služba za kakovost UP 

Univerza na Primorskem
Titov trg 4, 6000 Koper
E-pošta: alenka.andrejasic@upr.si  
Tel.: 00386 (0)5 611 75 65
Fax: 00386 (0)5 611 75 30

 

Datoteke za prenos: