ENG
 

Evalvacijska poročila

print

Samoevalvacija predstavlja enega najpomembnejših instrumentov sistema kakovosti visokošolskih zavodov. Gre za proces »opredeljevanja, zbiranja in analiziranja kvalitativnih (samoocene zaposlenih in mnenja uporabnikov) in kvantitativnih (dejstva) informacij, ki vodi do odločitev o predvidenih (možnih) modifikacijah, izpopolnjevanju in nadaljevanju ciljev študijskega in raziskovalnega programa ali visokošolske institucije. Samoevalvacija zagotavlja visokošolskim institucijam okvir za oblikovanje lastne definicije kakovosti, služi jim kot pomoč pri oceni dosežkov lastnega poslanstva in strateških ciljev ter jim omogoča pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo. S pomočjo samoevalvacije visokošolske institucije ponovno premislijo svoje cilje ter način in obseg doseganja teh ciljev.«

Z rednim spremljanjem svojega razvoja na posameznih področjih lahko univerza pravočasno odkriva in tekoče odpravlja morebitne slabosti v delovanju. Hkrati je lahko samoevalvacija, v kolikor je pravilno zastavljena, instrument za spodbujanje kulture kakovosti na instituciji – v obravnavo samoevalvacijskih poročil naj bili vključeni vsi, ki jih zadeva razvoj institucije, torej zlasti zaposleni in študenti, pa tudi drugi pomembni déležniki. Proces samoevalviranja predstavlja možnost za razpravo o nadaljnjem razvoju institucije in s tem spodbuja posameznike k razmišljanju o soodgovornosti za njen razvoj. Res je, da je za zagotavljanje kakovosti institucije formalno odgovorno vodstvo institucije, vendar je kultura kakovosti institucije odvisna predvsem od motiviranosti in kakovostnega dela vsakega posameznika.

Univerza na Primorskem in njene članice pripravljajo samoevalvcijsko poročilo že vse od svoje ustanovitve dalje.

Kazalniki kakovosti UP:

Datoteke za prenos: