ENG
 

Anketiranje študentov

print

Univerza na Primorskemvsako leto izvede anketiranje študentov. Način in postopek anketiranja je določen v Pravilniku o izvajanju študentske ankete na UP. Anketni vprašalnik, ki je enoten za vse članice, je razdeljen na šest tematskih sklopov: pedagoško delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev; predmet; mentorstvo; strokovna/študijska praksa; storitve referata in knjižnice, pogoji za delo ter anketa za študente. Iz analize anketiranja je razvidno, kako študenti ocenjujejo svoje obremenitve pri posameznih predmetih. Rezultati anketiranja so osnova za uvajanje izboljšav na fakultetah in na univerzi. Analizo anketiranja študentov vsako leto obravnava in sprejme Senat Univerze na Primorskem.

 

Datoteke za prenos: