ENG
 
print

 

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)  

Titov trg 5, 6000 Koper
Dekanja: prof. dr. Irena Lazar
Telefon: 05 663 77 40
Fax: 05 663 77 42
E-naslov: info@fhs.upr.si
Spletni naslov: www.fhs.upr.si                                     

 

Fakulteta za management (UP FM)

Cankarjeva 5, 6000 Koper
Dekan: prof. dr. Matjaž Novak
Telefon: 05 610 20 00
Fax: 05 610 20 15
E-naslov: info@fm-kp.si
Spletni naslov: www.fm-kp.si

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

Glagoljaška 8, 6000 Koper
Dekan: izr. prof. dr. Ademir Hujdurović
Telefon: 05 611 75 70
Fax: 05 611 75 71
E-naslov: info@famnit.upr.si
Spletni naslov: www.famnit.upr.si

 

Pedagoška fakulteta (UP PEF)

Cankarjeva 5, 6000 Koper
Dekanja: prof. dr. Mara Cotič
Telefon: 05 663 12 60
Fax: 05 663 12 68
E-naslov: info@pef.upr.si
Spletni naslov: www.pef.upr.si

 

Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)

Obala 11a, 6320 Portorož
Dekan: izr. prof. dr. Janez Mekinc
Telefon: 05 617 70 00
Fax: 05 617 70 20
E-naslov: info@turistica.upr.si
Spletni naslov: www.turistica.si

 

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)

Polje 42, 6310 Izola
Dekan: prof. dr. Nejc Šarabon
Telefon: 05 662 64 60
Fax: 05 662 64 80
E-naslov: info@fvz.upr.si
Spletni naslov: www.fvz.upr.si

 

Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)

Muzejski trg 2, p.p. 720, 6000 Koper
Direktor: izr. prof. dr. Vito Vitrih
Telefon: 05 611 75 91
Fax: 05 611 75 92
E-naslov: info@iam.upr.si
Spletni naslov: www.iam.upr.si

 

Študentski domovi (UP ŠD)

Ankaranska 7, 6000 Koper
Direktor: Viljem Tisnikar
Telefon: 05 611 75 07
Fax: 05 611 75 31
E-naslov: studentski.domovi@upr.si
Spletni naslov: www.sd.upr.si

 

Univerzitetna knjižnica (UP UK)

Titov trg 5, 6000 Koper
Vršilec dolžnosti direktorja: izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
Telefon: 031 626 446
E-naslov: uk@upr.si
Spletni naslov: https://www.upr.si/sl/univerza/univerzitetna-knjiznica

 

Pridružena članica Fakulteta za dizajn, Ljubljana

Vojkova 63, 1000 Ljubljana
Telefon: 05 923 50 00
Fax: 05 923 50 12
E-naslov: dekanat@vsd.si
Spletni naslov: www.vsd.si

 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran
Direktor: Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortoped
Telefon: 05 66 96 100
Fax: 05 65 27 185
E-naslov: info@ob-valdoltra.si
Spletni naslov: www.ob-valdoltra.si/