ENG
 

Univerza

print

Univerza na Primorskem (UP) ima s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in državnimi inštitucijami položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega stika. UP predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja prostoru jugozahodne Slovenije potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije.

Delovanje Univerze na Primorskem usmerjajo:

  • nacionalni program visokega šolstva,
  • nacionalni raziskovalno-razvojni program,
  • strateški dokumenti Republike Slovenije in
  • smernice razvoja enotnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji.

Univerza na Primorskem bo center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja z namenom enakopravnega in partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene sfere sredozemskega sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta.

Kot izobraževalna in raziskovalna ustanova bo predstavljala forum, na katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem področju.

V konkretnih projektih sodelovanja z gospodarstvom ter domačim in mednarodnim akademskim in raziskovalnim prostorom bo Univerza na Primorskem ključni steber razvoja lokalnega okolja.

Ime: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERSITÀ DEL LITORALE 
Sedež:  Titov trg 4
6000 Koper
Tel. št. tajništva UP:  +386 5 61 17 553
Faks:  +386 5 61 17 530
ID za DDV:  SI71633065
Matična številka:  1810014000
Številka reg. Vpisa pri
Okrožnem sodišču v Kopru:
066/10648800
Podračun pri UJP:  01100 - 6000001866
Zavezanec za DDV:  DA
E-naslov: info@upr.si
Spletni naslov: www.upr.si

Kje smo


View Univerza na Primorskem - Università del Litorale in a larger map