ENG
 

Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve Univerze na Primorskem

print

- vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem,
- izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji na UP,
- sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov,
- obvešča in svetuje kandidatom za vpis,
- sodeluje pri informativnih dnevih in
- izdeluje različne analize in statistična poročila.
- navodila VPIS.pdf.

Informacije o razpisanih študijskih programih v tekočem študijskem letu najdete v zavihku Razpis za vpis.

Študijski programi so podrobneje opisani na spletni strani Univerze na Primorskem www.upr.si,
v poglavju Študijski programi v izvajanju.

 

V skladu z zakonodajo se postopki prijave in vpisa razlikujejo glede na DRŽAVLJANSTVO kandidata za vpis, in sicer:

  • prijave in vpis za slovenske državljane, državljane članic EU in tuje državljane, ki so sami ali njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne namene in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
  • prijave in vpis za državljane držav, ki niso članice Evropske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva.  

Ne glede na državljanstvo kandidata je postopek priznavanja izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja obvezen za vse kandidate za vpis, ki so imetniki tuje listine o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na Univerzi na Primorskem. Več podrobnosti v zavihku Priznavanje tujega izobraževanja.

 

PRIJAVA NA ŠTUDIJ ZA VPIS V 2019/2020
KANDIDATI ZA VPIS DOBITE 
BREZPLAČNE INFORMACIJE IN POMOČ
NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

 

Služba za prijavno-vpisne postopke

in študentske zadeve Univerze na Primorskem

 

Titov trg 4, SI-6000 Koper
E-pošta: vpis@upr.si,

 

Ga. Iris Skrt
05 611 76 30

Ga. Tanja Sanabor
05 611 76 31

 

Referati članic Univerze na Primorskem

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE  (UP FHŠ)
e-mail: referat@fhs.upr.si
tel: 05 663 77 41

FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)
e-mail: referat@fm-kp.si
tel: 05 610 20 03

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)
e-mail: referat@famnit.upr.si
tel: 05 611 75 75

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ - TURISTICA)
e-mail: referat@turistica.si
tel: 05 617 70 00

PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)
e-mail: referat@pef.upr.si
tel: 05 663 12 60

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)
e-mail: referat@fvz.upr.si
tel: 05 662 64 61

 

 

VPIS UP

INFO POINT
University of Primorska

Prelistajte naše brošure:

       

 

 

Postani UP! Informacije o študiju na Univerzi na Primorskem.
FlipBook | PDF | HTML5

Go UP! University of Primorska Study Offer in English Language.
FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Mavrič, Frenk, ur., 2014. Univerza na Primorskem danes in jutri | Università del Litorale oggi e domani | University of Primorska Today and Tomorrow.
FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Study at the University of Primorska: Enrollment Guide for Foreigners.
PDF  | FlipBook | FlipBook for iPad

 

Prelistajte tudi brošure fakultet članic Univerze na Primorskem

     

 

 

Sodobna in v študenta usmerjena fakulteta: vodnik po študijskih programih UP Fakultete za humanistične študije 2016/2017.
FlipBook | PDF | HTML5

Welcome to the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistici!
FlipBook | PDF | HTML5

Welcome to PORTOROŽ, Welcome to TURISTICA!
FlipBook | PDF | HTML5