ENG
 

Karierni center UP, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo

print

UP Karierni center preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Dejavnosti kariernega centra so namenjene:

  • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija na univerzi. Zavedamo se nujnosti zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med srednješolskim in terciarnim izobraževanjem.
  • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja in načrtovanja, usmerjenega v širitev kompetenc usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela. Deležnikom so predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja dodatnih znanj in veščin.
  • zaposlenim na univerzi in
  • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov, seminarjev in drugih oblik izobraževanj in usposabljanj ter pripravi tržnih analiz.

Vseživljenjsko učenje

Univerza s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti pridobivanja dodatnega znanja in spretnosti. Ponudbo programov strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, poletnih šol, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti si lahko ogledate v Katalogu ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem.

Vsi, ki želite biti aktivni in svojo poklicno pot že načrtujete, vabljeni na obisk.

Kontakt

Karierni center UP, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Čevljarska 27, 6000 Koper
E-pošta: kariernicenter@upr.si

Danijel Bandelj, vodja službe
E-pošta: danijel.bandelj@upr.si
T.: +386 5 611 76 33

Intervju z vodjo KC UP Danijelom Bandljem.

 

Mreža kariernih svetovalcev in partnerjev se  s povezovanjem izpopolnjuje in nadgrajuje, zato vabimo delodajalce in druge institucije s področja vseživljenjske karierne orientacije, da se nam pridružijo!

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.