ENG
 

Ciklus srečanj raziskovalcev UP s predstavniki gospodarstva

print

Na pobudo članic in zaposlenih Univerze na Primorskem prof. dr. Štefka Miklaviča, prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP v obdobju 2011-2015, prof. dr. Mitje Ruzzierja z UP FM, izr. prof. dr. Andreje Kutnar iz Centra za sodelovanje z industrijo UP IAM in Aleša Lipnika iz Centra za sodelovanje z gospodarstvom UP potekajo od decembra 2012 srečanja raziskovalcev Univerze na Primorskem s predstavniki gospodarstva. Namen srečanj je na neformalen način, v obliki druženja, članice UP med seboj bolje povezati s ciljem intenzivnejšega sodelovanja tako med samimi članicami kot v povezavi z gospodarstvom.

Raziskave in posel delamo ljudje, zato je pri sodelovanju ključen osebni stik, šele nato druge oblike formalizacije in izmenjave podatkov.

V zaostrenih razmerah financiranja raziskovalnega dela in visokega šolstva ter velike konkurence na projektnih prijavah je mnogokrat ključno sodelovanje (tako znotraj med članicami univerze kot zunaj z industrijo), poznavanje medsebojnih specifičnosti in interesov ter interdisciplinarnost, ki nam omogočajo prijavo na zahtevnejših in večjih projektih. Tovrstna znanja mnogokrat iščemo daleč naokrog, čeprav jih imamo tako rekoč zelo blizu ali celo v lastni instituciji. Zato so potrebne reference, osebne izkušnje oziroma določen kontakt ali informacija, do katere lahko pridemo le z medsebojno komunikacijo.

Na srečanja, ki jih organiziramo, povabimo osrednjega gosta iz gospodarstva, ki nam v sproščenem pogovoru predstavi pogled podjetja na možnosti sodelovanja z UP in priložnosti, ki jih pri tem zaznava. Pogovoru sledijo kratke predstavitve raziskovalcev UP, v katerih predstavijo svoje raziskovalne projekte in ideje.

 

Prvo srečanje | gost: Igor Rauter, direktor Brest-pohištvo d.o.o. Cerknica

Drugo srečanje | gost: Marjan Batagelj, predsednik uprave Postojnska jama d.d.

Tretje srečanje | gost: dr. Japec Jakopin, solastnik podjetja Seaway

Četrto srečanje | gost: Matjaž Kanduč, direktor podjetja Tomos d.o.o.