ENG
 

NOČ RAZISKOVALCEV

print

Eden od že preizkušenih dogodkov za promoviranje znanosti je vseevropska Noč raziskovalcev / Researchers' Night. Izvaja se vsako leto v vseh državah članicah EU zadnji petek v septembru. Aktivnosti so namenjene popularizaciji znanosti in zabavnemu učenju. Različni eksperimenti, predstavitve, delavnice za odrasle in otroke, vodeni izleti v laboratorijih, kvizi o znanosti in podobno ponujajo priložnost na interaktivni način navezati stik z raziskovalci in spoznati njihov prispevek k družbi. Noč raziskovalcev je (so)financirana s strani Evropske komisije v okviru  EU programa Marie Skłodowska-Curie, katerega primarni cilj je promovirati poklic evropskih raziskovalcev.

Dogodki, ki se bodo zvrstili v letošnji Noči raziskovalcev, bodo potekali v Kopru in Izoli pod sloganom Znanost za življenje / Science for Life.

 

PODATKI O PROJEKTU

Ime projekta

Science for Life 

Znanost za življenje

Akronim projekta

SciFe

Partnerji konzorcija

Univerza v Mariboru

 

Univerza na Primorskem

 

Univerza v Novi Gorici

 

Nacionalni inštitut za biologijo

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Uradna spletna stran

https://www.znanostzazivljenje.si/sl/

 

Projekt Noč raziskovalcev je dvoleten: v letu 2016 se bo odvijal v petek, 30. septembra, v letu 2017 pa v petek, 29. septembra.
 

Primarna ciljna skupina

predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti, zaposleni na univerzi, učitelji v srednjih in osnovnih šolah, vzgojitelji v vrtcih

Sekundarna ciljna skupina

starši (družine), upokojenci, zaposleni v javnem sektorju, druge zainteresirane javnosti (znanstveniki, raziskovalci), poslovna javnost (predstavniki srednje velikih in majhnih podjetij, gospodarska in trgovinska zbornica, regionalne razvojne agencije), lokalna javnost in civilna družba (predvsem nevladne organizacije s področja delovanja z mladimi)

Podporniki projekta UP v postopku prijave

Mestna občina Koper, Občina Izola, Pokrajinski muzej Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, OŠ Koper, OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Livade Izola, OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini, Gimnazija Koper, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Srednja šola Izola, Srednja tehniška šola Koper, Šolski center Srečka Kosovela Sežana

PROGRAM AKTIVNOSTI

KOPER

 

Taverna Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Pokrajinski muzej Koper, Center eksperimentov Koper

 

aktivnosti

eksperimenti, predstavitve, delavnice, vodeni ogledi, praktični prikazi, simulacije, znanstvene predstave in poskusi, vpogled v laboratorije, različne igre in igre z droni, razstave, filmske projekcije, okrogle mize, koncert, EU kotiček

 

področja

naravna in kulturna dediščina, kemija, fizika, biologija, kineziologija, umetnost, vesolje, trajnostna raba lesa, jeziki in večjezičnost, debelost, biologija, obdavčenje, inovacije, duševno zdravje, matematika, računalništvo, varstvo okolja, turizem idr.

IZOLA

 

Kampus Livade – Bionaravoslovni center Univerze na Primorskem, Arheološki park Simonov zaliv

 

aktivnosti

praktični prikazi, simulacije, poskusi, delavnice, vodeni ogledi, potapljanje in ogledi z ladjo, EU kotiček

 

področja

fizika, kemija, biozifika, biodiverziteta, dietetika, kineziologija, sredozemsko kmetijstvo, sredozemska biodiverziteta, arheologija

“Projekt je financiran s strani okvirnega programa Evropske Unije za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, št. pogodbe 722990.”
"This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 722990."