ENG
 

Mednarodni projekti

print

 

V univerzitetnem okolju postajajo evropski projekti nepogrešljiv vir financiranja tako na področju raziskovanja kakor tudi izobraževanja ter mobilnosti učiteljev, študentov in raziskovalcev. Mednarodno sodelovanje na področju raziskovanja razvija kakovost raziskovanja, spodbuja povezovanje med raziskovanjem in izobraževanjem ter povezovanje univerze z okoljem, omogoča pa tudi razvoj univerze in njenih članic.

Na področju mednarodnega raziskovanja je naloga UP predvsem spodbujati delovanje članic in njihovo sodelovanje ter sodelovanje z univerzo, kar vključuje povečan pretok informacij, svetovanje in podporo članicam pri snovanju in izvajanju projektov, skupno vključevanje v evropske projekte ter spremljanje rezultatov na tem področju.

UP in članice so na področju mednarodnega raziskovalnega dela uspešne pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih programov, kot so 7. okvirni program, programi čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Italija, Slovenija-Hrvaška), program Jadranskega čezmejnega programa IPA (Grčija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina), program LIFE in drugi (npr. European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research - COST,  MNT ERA.NET -  Micro and Nano Technologies), Central Europe Programme, South East Europe, Transnational Cooperation Programme,  Malopska Regional Operational Programme, Exacutive Agency for Health and Connsumer (EAHC), Education, Audivisonal and Culture Executive Agency, EC Directorate General Civil Justice). S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim, z bogatenjem temeljnega znanja z novimi raziskovalnimi dosežki, s tutorstvom in mentorstvom ter kooperativnim učenjem ob raziskovanju je univerza v svoje delovanje vgradila zasnovo evropskih strategij s področja znanosti in visokega šolstva. V skladu s politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) se UP aktivno vključuje v nacionalno univerzitetno mrežo in pripravlja programe sodelovanja z univerzami doma in po svetu.