ENG
 
print

 

Pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.upr.si (v nadaljevanju: spletno mesto). 

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključena v spletno mesto, je Univerza na Primorskem.

Znak Univerze na Primorskem je varovan kot storitveni oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) in mednarodnih aktih ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana. 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži s strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.upr.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.upr.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. 

Univerza na Primorskem ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki sta na kakršenkoli način povezani s spletnim mestom www.upr.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Univerze na Primorskem za vse primere izključena. 

Omejitev odgovornosti 

Univerza na Primorskem se bo trudila, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Univerza na Primorskem niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastali zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. 

Univerza na Primorskem se bo trudila za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastali zaradi motenega delovanja spletnega mesta. 

Univerza na Primorskem lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto. 

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnikoli podatki, ki jih Univerza na Primorskem pridobi na kakršenkoli način prek spletnega mesta, so namenjeni izključno lastni rabi in jih Univerza na Primorskem varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Obligacijskem zakoniku. 

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. 

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.