ENG
 

Mednarodno

print

Področje mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja na ravni univerze pokriva Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost v sodelovanju z mednarodnimi pisarnami, ki delujejo na posameznih članicah univerze. 

UP deluje na stičišču različnih kultur in jezikov, zato je njena naloga tudi, da skozi sodelovanje in povezovanje v mednarodnem prostoru neguje in razvija posebnosti okolja, v katerem je nastala.

Univerza na Primorskem je od ustanovitve sklenila 75 mednarodnih sporazumov o sodelovanju na področju izobraževanja in raziskovanja in 17 nacionalnih sporazumov. Aktivna je tudi v številnih nacionalnih in mednarodnih združenjih in mrežah.