ENG
 

Mednarodna mobilnost

print

Mednarodna mobilnost je ena najmnožičnejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Izmenjave se izvajajo na področju izobraževanja in raziskovanja, na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru različnih mednarodnih programov.

Univerza na Primorskem svojim študentom in sodelavcem omogoča mednarodne izmenjave v okviru programa Srednjeevropske pobude CEEPUS in programa Evropske komisije ERASMUS+. Prav v okviru programa ERASMUS+ se odvija največje število izmenjav. Skozi leta beleži UP vse večji interes študentov za izmenjave, saj se zavedajo, da predstavlja študijska izmenjava pomembno študijsko in življenjsko izkušnjo.