ENG
 

 

ECHE listina (Erasmus Charter for Higher Education) 

Za sodelovanje v programu Erasmus+ mora vsaka institucija s področja terciarnega izobraževanja pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education).  Univerza na Primorskem je tovrstno listino za namen sodelovanja v shemi mednarodne mobilnosti pridobila že leta 2004 in jo obnovila leta 2007. Za sodelovanje v novem programskem obdobju jo je UP pridobila za obdobje 2014-2020.

Podlaga za pridobitev ECHE je Izjava o Erasmus politiki institucije (Strategija Univerze na Primorskem o izvajanju Erasmus+ mobilnosti (SI), EPS – Erasmus Policy Statement (EN)). 

Erasmus univerzitetna listina (ECHE): 221927-EPP-1-SI-EPPKA3-ECHE
Erasmus ID koda Univerze na Primorskem: SI KOPER03