ENG
 

Kontakt

print

Uradne ure

ponedeljek - petek: 8:00 - 16:00

 

 

Univerza na Primorskem
Universita' del Litorale
Titov trg 4 
6000 Koper
Slovenija

Kontakti: 
T: 05 611 75 00
F: 05 611 75 30
E: info@upr.si

Davčna številka: 71633065
Matična številka: 1810014000

 

 

Tajništvo

T: 05 611 75 53

Ingrid Orel, pomočnica glavnega tajnika

E: ingrid.orel@upr.si 

mag. Frenk Mavrič, pomočnik glavnega tajnika

E: frenk.mavric@upr.si 

Kabinet rektorja

Astrid Beržan Felda

T: 05 6117 637
E: astrid.berzanfelda@upr.si

Silvana Shoposki

T: 05 6117 692
E: silvana.shoposki@upr.si

Nataša Kogovšek

T: 05 6117 527
E: natasa.kogovsek@upr.si

Služba za podobo UP

Mirella Baruca, vodja službe

T: 05 6117 543
Gsm: +386 40 457 510
E: mirella.baruca@upr.si

Damjan Muhič

E: damjan.muhic@upr.si

Anja Curk Repič

T: 05 6117 646
E: anja.curk.repic@upr.si

Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve

Iris Skrt, vodja službe

T: 05 611 76 30
E: vpis@upr.si, iris.skrt@upr.si

Tanja Sanabor

T: 05 6117 631
E: tanja.sanabor@upr.si

Karierni center Univerze na Primorskem

Blanka Palčič, vodja

T: 05 611 76 36
E: blanka.palcic@upr.si

Petra Majcen

T: 05 611 76 33
E: petra.majcen@upr.si

Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost

Tatjana Mikelić Goja, pomočnica glavnega tajnika

T: 05 6117 556
E: tatjana.mikelic.goja@upr.si

Barbara Morato, vodja Službe za izobraževanje

T: 05 6117 509
E: barbara.morato@upr.si

mag. Maja Bratuš Vidmar, vodja Službe za mednarodno dejavnost

T: 05 6117 634
E: maja.vidmar@upr.si

Petra Zidar

T: 05 6117 635
E: petra.zidar@upr.si

 

Splošni sektor

Denis Černjavski, pomočnik glavnega tajnika

T: 041 615 642
E: denis.cernjavski@upr.si

Služba za splošne zadeve

Andreja Filipič

E: andreja.filipic@upr.si

 

Služba za javna naročila in nabavo

Nataša Pasutto

E: natasa.pasutto@upr.si

Služba za vzdrževanje

Robert Dušić

T: 041 607 713
E: robert.dusic@upr.si

Aleksander Kosmina

T: 040 457 671
E: aleksander.kosmina@upr.si

Služba za informatiko

Vojko Rajh

T: 05 6117 520
E: vojko.rajh@upr.si

Aljoša Gačnik

T: 05 6117 671
E: aljosa.gacnik@upr.si

 

Služba za upravljanje s premoženjem in investicije

Andrejka Zemljak

T: 05 6117 568
E: andrejka.zemljak@upr.si

 

Kadrovsko-pravna služba

Dušica Čertanec, vodja službe

T: 05 6117 538 
E: dusica.certanec@upr.si 

Mariza Škrlj

T: 05 6117 667
E: mariza.skrlj@upr.si

Katja Gorenšček

T: 05 6117 667
E: katja.gorenscek@upr.si

Nika Bibica

T: 05 6117 525
E: nika.bibica@upr.si

Janja Sever 

T: 05 6117 514
E: janja.sever@upr.si

Irene Krulčič Novak

E: irene.krulcic@upr.si

Sandra Kranjec

T: 05 6637 768
E: sandra.kranjec@upr.si

 

 

Služba za računovodstvo in finance

mag. Marjetka Rolih, vodja področja / enote II

T: 05 6117 504
E: marjetka.rolih@upr.si

Dragica Koprivec

T: 05 6117 564
E: dragica.koprivec@upr.si

Romana Kalan

T: 05 6117 562
E: romana.kalan@upr.si

Ester Kozlovič

T: 05 6117 562
E: ester.kozlovic@upr.si

Lucija Polajžar

T: 05 6117 562
E: lucija.polajzar@upr.si

Erna Mulalić Petrinja

T: 05 6117 529
E: erna.mulalicpetrinja@upr.si

 

Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost

Kristina Maršič

T: 05 6117 506
E: kristina.marsic@upr.si

Marta Alberti

T: 05 6117 541
E: marta.alberti@upr.si

dr. Vesna Grahovac

T: 05 6117 560 
E: vesna.grahovac@upr.si 

Laura Šušteršič Zorn

T: 05 6117 523
E: laura.zorn@upr.si

 

Služba za posebne zadeve

Mladen Bursič, predstojnik organizacijske enote

T: 05 6117 519
E: mladen.bursic@upr.si

Nada Jakomin

T: 05 6117 519
E: nada.jakomin@upr.si